Lietuvių kulinarijos paveldas

Lietuvių kulinarijos paveldas

Atsisiųskite Lietuvių kulinarijos paveldas knygą

Lietuvos kulinarijos paveldas. LIETUVOS VIDURAMŽIŲ PUOTOS Lietuvos istorija mūsų dienomis vystosi dviem kryptimis: pataikūnišką slavišką (Vilniaus universiteto istorikai, kurie remiasi XVIII – XX amž. lenkų ir rusų istorikų tyrimais bei raštais) ir objektyvia (Vakarų šalyse gyvenę ir gyvenantys M.Gimbutienė, J.Statkutė de Rosales, Č.Gedgaudas, A,Gustaitis, A.Lileika ir..

Leave a Reply