Lietuvių kilmė

Lietuvių kilmė

Atsisiųskite Lietuvių kilmė knygą

Svarstymai apie lietuvių ir kitų baltų tautų kilmę istoriniuose šaltiniuose pasirodė gana anksti, tačiau ir mūsų dienomis tyrėjai negali pateikti aiškaus atsakymo į šį klausimą. Pirmosios pažiūrųų sistemos, šiandieną vadinamos romėniškąja ir gotiškąja lietuvių kilmes teorijomis, – legendine lietuvių

Vilnius 1980–81, Lietuvių kalbos istorija 6 t. Vilnius 1984–94, Lietuvių kalbos dialektologija Vilnius 1994, Lietuvių tautos kilmė Vilnius 2005; J. Pikčilingis Lietuvių kalbos stilistika 2 t.

Lietuvių kalbos institutas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti taisykles ar jų dalį. Norėdami sužinoti apie pakeitimus, nuolat periodiškai tikrinkite taisykles. Autorių teisės. Visa žodyne pateikta medžiaga yra Lietuvių kalbos instituto nuosavybė, saugoma intelektinės nuosavybės teisės aktų.

LIETUVIŲ TAUTOS KILMĖ JONAS PUZINAS. ANKSTYVOSIOS LIETUVIŲ KILMĖS TEORIJOS. Amžių būvyje susidarė eilė lietuvių kilmės teorijų ir hipotezių. Šio klausimo tyrinėjimų istorijoje išskirtini du tarpsniai: 1. įvairių laikotarpių mėgėjų bandymai aiškinti lietuvių kilmę jų tuo metu turėtais duomenimis bei supratimu ir 2..

Leave a Reply