Dieviškasis blogis

Dieviškasis blogis

Atsisiųskite Dieviškasis blogis knygą

(2010-10-08) Seminaras „Gėris ir Blogis“ Lietuvoje Brangūs draugai, 2010 metų spalio 2-3 dienomis Lietuvoje Kaune pagal J. P. Blavatskajos knygą „Slaptoji Doktrina“ vyko seminaras „Gėris ir Blogis“.

(10.01) Atspausdinta knyga “Gėris ir Blogis” Knyga turi paantraštę „Asmeninis Blavatskajos „Slaptosios Doktrinos“ perskaitymas“. Knyga sukurta vadovaujant Išminties Valdovams, kurie dabar gyvenančiai kartai žinomi kaip Sanat Kumara, Gautama Buda, Viešpats Maitrėja, Jėzus Kristus, El Morija.

Kursai “Klestėjimas visiems” vyks du vakarus iš eilės, antradienį ir trečiadienį: Liepos 11 diena nuo 18 val. iki 22 val. Liepos 12 diena nuo 18 val.iki 22 val. Kursų metu

Šią tezę papildė antroji: blogis nėra realus, jis yra tik gėrio stygius; nėra absoliutaus blogio, yra tik absoliutus gėris. Laisvos esybės blogai elgiasi nedarydamos gera, nusigręždamos nuo gėrio arba kai linksta į mažesnį gėrį užuot linkusios į didesnį. Ne žemi tikslai, o nusigręžimas nuo kilnių tikslų yra blogis.

Leave a Reply